هاست مدیریت شده OVH فرانسه

FR-1
 • 500 مگابایت فضا
 • 5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین نسخه جدید پنل هاست
 • Let's Encrypt Certificate گواهینامه امنیتی
 • نامحدود تمامی امکانات ( ایمیل , دیتابیس و... )
FR-2
 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین نسخه جدید پنل هاست
 • Let's Encrypt Certificate گواهینامه امنیتی
 • نامحدود تمامی امکانات ( ایمیل , دیتابیس و... )
FR-3
 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین نسخه جدید پنل هاست
 • Let's Encrypt Certificate گواهینامه امنیتی
 • نامحدود تمامی امکانات ( ایمیل , دیتابیس و... )
FR-4
 • 3 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین نسخه جدید پنل هاست
 • Let's Encrypt Certificate گواهینامه امنیتی
 • نامحدود تمامی امکانات ( ایمیل , دیتابیس و... )
FR-5
 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین نسخه جدید پنل هاست
 • Let's Encrypt Certificate گواهینامه امنیتی
 • نامحدود تمامی امکانات ( ایمیل , دیتابیس و... )
FR-6
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین نسخه جدید پنل هاست
 • Let's Encrypt Certificate گواهینامه امنیتی
 • نامحدود تمامی امکانات ( ایمیل , دیتابیس و... )